Plynové kotle

Plynový kotol sa bežne používa na zásobovanie vykurovania a teplej vody v miliónoch bytov a domov na celom svete a je uprednostňovanou technológiou tam, kde je zemný plyn ľahko dostupný. Spájkované doskové výmenníky tepla (BPHE) spoločnosti SWEP svojou kompaktnosťou a vysokou účinnosťou umožňujú menším plynovým kotlom stále dosahovať maximálnych hodnôt výkonnosti. 

Naše výmenníky typu E sú optimalizované pre vysoko výkonný prenos tepla „voda do vody“ v sústavách s nízkymi tlakmi a miernymi teplotami. Ponúkajú najlepší prenos tepla a kompaktnosť pre kondenzačné aj nekondenzačné kotle a sú navrhnuté tak, aby spĺňali špecifické požiadavky našich zákazníkov vo vzťahu k veľkovýrobe plynových kotlov.

Náš výmenník typu E je najúčinnejším spájkovaným doskovým výmenníkom tepla na dnešnom trhu, ktorého takmer všetok materiál prispieva k prenosu tepla. Zariadenie môže byť vybavené prípojkami pre rôzne potrubné armatúry alebo závrtné skrutky pre montáž na hydraulickom bloku.

Súvisiace produkty