B17

B17 je prirodzenou voľbou pri systémoch s požiadavkami na tlak a vysokými nárokmi na CO2, ktoré sa dotýkajú hranice 140 barov. B17 je optimalizovaný pre tepelné čerpadlá s veľkou kapacitou (do 60 kW ako chladič plynu a do 40 kW ako výparník). Kompaktný a zároveň ľahký B17 je ideálnym riešením pre systémy s reťazovým chladením (supermarkety, preprava chladených produktov, obnova tepla, ohrievače), tepelné čerpadlá (výparníky a plynové chladiče) a mobilné klimatizácie (interné tepelné výmenníky).

Tlakové triedy
U   Ultra vysoký.
Max. objemový prietok 5 m³/h (22 gpm)