B633

B633 je spájkovaný doskový tepelný výmenník s vysokou prietokovou kapacitou vhodný pre rozličné náročné systémy, ako sú kondenzátory a výparníky v elektrárňach, olejové chladiče motorov, kondenzátory pár, rekuperácia tepla v chladičoch alebo pre špecifické systémy mestského vykurovania. Pri vysokej teplote a tlaku má produkt vlastnosti podobné doskovým výmenníkom, no bez opotrebovania súčastí. Až 95 % materiálu spájkovaného výmenníka sa využíva na prenos tepla v porovnaní s ostatnými technológiami, ktoré využívajú omnoho viac materiálu na oporné prvky, plášť alebo rámy. Čerpáme z úspor v spotrebe energie, náhradných dielov, priestoru, prevozu a montáže. 

Tlakové triedy
L   Nízky. 
  Stredný.
S   Štandard.
M  Priemerný.
Max. objemový prietok 350 m³/h (1540 gpm)