DB650

DB650 je veľmi účinný, všestranný kondenzátor „true dual“, ktorý je prirodzenou voľbu pre chladiče a systémy tepelných čerpadiel. Jeho výhodou je schopnosť podať plný výkon pri plnom i čiastočnom zaťažení. Je optimalizovaný na mimoriadny výkon chladiacimi médiami. Výrobok je schválený na tlak až do 49 barov (710 psi), preto sa dá použiť s väčšinou súčasných vysokotlakových chladiacich médií, čo umožňuje využitie celého obalu kompresora zákazníkom. Všestranné vysokotlakové výrobky spoločnosti SWEP umožňujú účinnú tepelnú výmenu v systémoch, ktoré spájajú nízky prietok a vysoký tlak. 

Tlakové triedy
H   Vysoký.
Max. objemový prietok 140 m³/h (616 gpm)