SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

Bioplyn

Spájkované doskové výmenníky tepla (BPHE) spoločnosti SWEP sa používajú v rôznych technológiách na čistenie a úpravu bioplynu od samostatných hospodárstiev po komerčné fermentačné stanice. Skúsenosti, ktoré sme získali z mnohých náročných zariadení v rôznych priemyselných odvetviach, nám umožňujú ponúkať trvalé riešenie obnovy tepla pre absorpčnú regeneráciu v širokom teplotnom rozpätí.

Naše výmenníky tepla sú vhodné pre všetky funkcie týkajúce sa skvapalňovania upraveného bioplynu pri výkone do 150 ton / deň. Aplikácie pre koncových užívateľov sú rôzne, od skvapalňovania a opätovného splynovania až po čistenie a úpravu.

Súvisiace produkty