SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

Elektrárne

Naše portfólio spájkovaného doskového výmenníka tepla (BPHE) s prípojkami vo veľkostiach od ½ do 6 palca a menovitým výkonom od 10 do 140 barov, umožňuje kompaktné a spoľahlivé riešenie prenosu tepla pre rôzne subsystémy v elektrárniach všetkých veľkostí. Typickými subsystémami sú systémy mazacích olejov, vákuové systémy, chladiče popola, kondenzátory skládok a parné systémy s nízkym a stredným tlakom. Výmenníky tepla spoločnosti SWEP sú rovnako efektívne ako hlavné elektrické ističe v menších elektrárniach s výkonom do zhruba 10 MW.

Súvisiace produkty