SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

Anglický supermarket si okresal uhlíkovú stopu pomocou inovatívnej technológie

Reťazcu supermarketov Sainsbury sa podarilo výrazne znížiť uhlíkovú stopu svojich vykurovacích a chladiacich systémov v supermarkete v anglickom Kente s rozlohou 864 m2. Podarilo sa im to pomocou inovatívnych technológií a inteligentného systému na správu energie.

Dve kľúčové a prevratné technológie použité v crayfordskom supermarkete sú geovýmena geoscart a chladiace systémy s kompresorom transkritického CO2. Tieto dve moderné riešenia – spolu s inteligentným systémom na správu energie – viedli k eliminácii plynu ako zdroja energie. Zároveň sa v predajni očakáva aspoň 30 % zníženie celkovej spotreby energie.

Geovýmena geoscart je chladenie kompresorom transkritického CO2 umožňujú vykurovať a chladiť budovu naraz a z obnoviteľných zdrojov. Je to prvý prípad, kedy sa to podarilo. Spojenie týchto riešení je debutom uzavretého slučkového systému s vrtom zapojeného do chladenia prostredníctvom CO2 (viac informácií nájdete v rámčeku s faktami). Vrty tvoria súčasť chráneného systému geoscart určeného na riadenie termálnej energie.

Dmitrij Zajnulin, technický riaditeľ geoscartu, sa teší z práce pre Sainsbury a jej partnerov na tomto dôležitom projekte. Podľa neho umožňuje revolučný integrovaný návrh obchodu efektívne riadiť termálnu energiu medzi chladením, kúrením, centrálnou kontrolou a skladovacími systémami. Technickú výzvu zdôrazňuje prekročenie hranice 2 MW celkovej kapacity integrovaných systémov a pokrývanie širokej palety záťaže od -34 °C (chladenie pri nízkych teplotách) po 70 °C (horúca voda v domácnostiach). 
„Všetka tepelná energia sa prospešne zrecykluje uskladnením nadmernej vykurovacej alebo chladiacej energie na nasledujúce obdobie, vďaka čomu je systém veľmi účinný a udržateľný,“ vysvetľuje Zajnulin. 

„Veľký dôraz sme kládli na výber všetkých komponentov. Napríklad maximalizácia účinnosti integrovaného systému pre Sainsbury závisela od veľmi tesného prístupu k teplote v tepelných výmenníkoch spolu s parametrami prepojenými na záťaž. Podobne závisel celkový úspech projektu od veľmi úzkej spolupráce všetkých zúčastnených strán.“

Balík chladenia transkritickým CO2 dodala spoločnosť SCM FRIGO. „Tento projekt je krok k integrácii chladiacich a vykurovacích systémov a zdrojov obnoviteľnej energie,“ hovorí Mirko Bernabei, technický riaditeľ SCM FRIGO. „Integrované prevedenie a riadenie energie vytvára synergiu, ktorá prináša skvelé výsledky z pohľadu účinnosti a znižovania uhlíkovej stopy. Sme hrdí na to, že sme mohli byť súčasťou takéhoto prelomového projektu, pretože je dôkazom o významných výsledkoch, ktoré naša spoločnosť dosiahla v posledných rokoch v rámci vývoja nových ekologických produktov.“ 

Spoločnosť SWEP dodala spájkované doskové tepelné výmenníky (BPHE) na chladenie supermarketu a na vykurovacie tepelné čerpadlá.

„Sme veľmi radi, že sme súčasťou tohto inovatívneho projektu. V lete sa obchod chladí studenou podzemnou vodou a v zime sa presne tá istá voda využíva na jeho vykúrenie,“ vysvetľuje Stefano Bellada, systémový vedúci v SWEPe. „Takto sa zrecykluje všetka dostupná energia a vznikne veľmi účinný a udržateľný systém. Veľkú pozornosť sme venovali výberu BPHE, pretože treba použiť veľmi tesný teplotný prístup. Tepelné výmenníky sme vybrali s cieľom maximalizovať účinnosť systému v Sainsbury.“


FAKTY

Geovýmena geoscart and chladenie transkritickým CO2

Technológia geoscart známa ako geovýmena využíva súpravu vrtov s uzavretou slučkou navŕtaných do hĺbky 200 metrov, čím využíva prirodzený geotermálny potenciál Zeme. Vrty zásobujú chladiace súpravy chladiacou kvapalinou s teplotou, ktorá závisí od geotermálnych podmienok. To systému umožňuje zachytiť a uložiť odpadové teplo, ktoré sa neskôr uvoľní a cez tepelné čerpadlá vykúri obchod a zohreje vodu.

Kompresor na transkritický CO2 je chladiaci systém, ktorý pokrýva strednodobé aj dlhodobé nároky malých aj veľkých supermarketov. Táto technológia v sebe spája výhody prírodného chladiaceho média a vyššej účinnosti než systémy, ktoré na chladenie využívajú HFC. Na vode založený chladiaci vrt účinnosť ešte zvyšuje a významne pomáha pri optimalizácii výkonu chladiaceho systému CO2.