SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

BPHE pomáha pri výrobe PET fliaš

Priemysel s nealkoholickými nápojmi je hlavný faktor, ktorý poháňa vývoj fliaš z polyetylén tereftalátu (PET).

Pred 60. rokmi 20. storočia sa takmer všetky perlivé nápoje balili do malých vratných sklených fliaš. Tie teraz skoro úplne nahradili PET fľaše, ktoré sú ľahké, robustné a dajú sa recyklovať.

PET fľaše sa vyrábajú jednokrokovým alebo dvokrokovým postupom. Talianska spoločnosť SIPA ponúka zákazníkom obe technológie, čím dokáže reagovať na špecifické nároky na plastové obaly. Technológia spoločnosti SIPA spája injekčné lisovanie a vyfúknutie predlisku, vďaka čomu sa dajú fľaše vyrobiť priamo z plastovej živice na jednom stroji. Olej v hydraulickom mechanizme používanom pri výrobe sa musí chladiť, a to je ideálny priestor pre kompaktné spájkované tepelné výmenníky (BPHE) firmy SWEP.

Problém

Proces sa delí na dve časti: injekčné lisovanie a vyfúknutie predlisku. Počas lisovania sa plastový prášok roztaví a vytvaruje do predlisku, pričom pri otváraní a zatváraní lisu sa používa hydraulický olej. Ten sa zohrieva a treba ho chladiť. Keďže fľaše slúžia ako obal na nápoje, je nevyhnutné dodržiavať potravinové hygienické normy. Výrobňa sa preto dezinfikuje, čo agresívne pôsobí na oceľové tepelné výmenníky.

Riešenie
Spoločnosť si vybrala BPHE firmy SWEP, pretože v sebe spájajú vysoký výkon a kompaktné rozmery potrebné pre tento prípad. BPHE od SWEPu majú aj nekomplikovanú vonkajšiu časť a jednoduché konektory, čím sa lepšie chránia farbou v agresívnom výrobnom prostredí používanom pri tomto procese. V minulosti používali rúrkové tepelné výmenníky, no nemali primeraný výkon a pokladali ich za priveľké.

Opis systému

Robustné BPHE od SWEPu chladia hydraulický olej používaný pri lisovaní PET fliaš. Zvyčajne sa používa model B45, no veľkosť požadovaného tepelného výmenníka prirodzene závisí od veľkosti výrobnej jednotky a vlastností chladiacej vody (teploty, prietokového pomeru, atď.) v systéme.

Výhody. Pri tomto riešení BPHE od spoločnosti SWEP ponúkajú:

  • pri tomto systéme je podstatná kompaktnosť.
  • Robustnosť na spoľahlivosť a minimálnu údržbu.
  • Jednoduchosť vonkajšieho prevedenia na uľahčenie ochrany v agresívnom prostredí.
  • Vysoký výkon a nízke prevádzkové náklady.