SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

BPHE vo veterných turbínach

Veterná energia je jednou z najúspornejších a najrýchlejšie rastúcich technológií obnoviteľnej energie súčasnosti.

Veterné elektrárne na svete v súčasnosti vyrábajú 13 000 MW elektrickej energie a odborníci usudzujú, že v budúcnosti by vedeli uspokojiť približne 10 % svetových nárokov na energiu. 

Robustné a výkonné BPHE od spoločnosti SWEP majú ideálne využitie v každej veternej elektrárni: nie priamo pri tvorbe elektriny, ale na chladenie dôležitého oleja, ktorý maže mechanické prevodové sústavy a riadiace systémy.

Problém

Prevodová skriňa v hornej časti veternej elektrárne riadi rýchlosť rotora a prenáša mechanickú energiu. Prevodový olej, ktorý maže prevody, sa zohrieva a na udržanie výkonu a ochranu skrine ho treba chladiť. V rámci jedného okruhu sa chladí prečerpávaním cez veľkú vzduchovú cievku. Vyžaduje si to však veľké a drahé čerpadlo a vzduchovú cievku, čo nie je účinné ani praktické, najmä ak sa veterné elektrárne zvyčajne nachádzajú na exponovaných a/alebo vzdialených miestach.

Riešenie

Chladiaci výkon sa dá úsporne a v rámci malého plášťa zlepšiť použitím BPHE spoločnosti SWEP (napr. B57). BPHE nahrádza jeden veľký olejový okruh dvomi menšími, jeden pre olej a druhý pre etylénglykol, a má viacero výhod.

Zvyčajne sa zlepší tepelný prenos v dôsledku vysoko vírivého prietoku cez každý BPHE. Okrem toho je čerpadlo a vzduchová cievka potrebné pre dvojokruhové riešenie menšie a menej finančne náročné na obstaranie a prevádzku.

Je to preto, lebo etyléngylkol má lepšie vodivé vlastnosti než mazací olej, a tento systém potrebuje menší prietok etylénglykolu cez vzduchovú cievku.

Opis systému

Počas prevádzky sa teplota prevodového oleja zvyšuje a na zachovanie riadnej lubrikácie prevodovej skrine ju treba redukovať. Olej sa prečerpáva cez BPHE, kde ho chladí roztok glykolu/vody.

Roztok glykolu/vody sa pre zmenu chladí prechodom cez relatívne malú cievku osadenú prírubami, ktoré majú veľkú plochu na chladenie vzduchom.

Výhody
Pri tomto riešení BPHE od spoločnosti SWEP ponúkajú:

  • vysokú účinnosť aj pri nízkom prietoku;
  • úsporu pri nákupe a prevádzke čerpadiel a vzduchových cievok;
  • robustnosť a jednoduchosť a v dôsledku toho minimálnu údržbu;
  • kompaktnosť a celkovo menšie nároky na priestor.