SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

Budova holandskej univerzity sa dočkala priekopníckeho klimatizačného systému

Ohromujúca novostavba Centra vied o živých organizmoch holandskej Groningenskej univerzity sa môže pochváliť revolučným klimatizačným systémom, ktorý o 60 % znižuje množstvo energie potrebnej na vykurovanie a chladenie.

Na budovu sa dá pozerať ako na teleso vystupujúce z hliny univerzitného areálu do priestoru. Vďaka svojmu tvaru môže budova čiastočne zmiznúť v závislosti od uhla pohľadu a posúvania horizontu.

Pri pohľade sa zdôrazňuje viac otvorený priestor než plocha budovy a pozorovať sa pozerá skôr cez budovu ako na ňu.

Novostavba bude mať prevratný klimatizačný systém, ktorý bude tvoriť veľmi príjemné vnútorné ovzdušie a zároveň bude šetriť životné prostredie.

Podľa Petra Blommestijna, miestneho vedúceho obchodu spoločnosti SWEP, sú pracovným princípom klimatizačného systému podlahy Eco-Prepfab so zabudovaným chladiacim a vykurovacím potrubím napojeným na tepelné čerpadlo.

„Toto tepelné čerpadlo vytvára a uchováva potrebnú energiu pomocou podzemných geotermálnych zvodní,“ vysvetľuje Blommestijn. „Teplota vody v podlahových okruhoch je 26° Celzia v zime a 18° Celzia v lete.“ Spoločnosť SWEP dodá firme SUEZ-GTI, ktorá je dodávateľom tohto projektu a zodpovedá za detailné technické vypracovanie a realizáciu všetkých technických systémov, asi 20 s rozličných veľkostí. SUEZ-GTI má sídlo v Holandsku, zamestnáva asi 7 500 ľudí a pôsobí predovšetkým v Beneluxe. Je súčasťou veľkej francúzskej skupiny SUEZ Energy Service Group.

„s od spoločnosti SWEP sa využijú najmä na prerušenie tlaku v rozličných vodných okruhoch klimatizačného systému,“ vysvetľuje Blommstijn.

Royal Haskoning, nezávislá konzultačná a technická spoločnosť so sídlom v Holandsku a 4 300 zamestnancami na celom svete, je poradcom tohto revolučného klimatizačného systému.

Rijksuniversiteit Groningen

Groningneská univerzita sa nachádza v Groningene. Založili ju v roku 1614 a je druhou najstaršou a treťou najväčšou univerzitou v Holandsku. Zároveň je jednou z troch najlepších európskych výskumných univerzít v oblasti ekológie, vedy o materiáloch, chémie a astronómie. Medzi ďalšie významné skupiny patrí nanoveda, fyzika, molekulárna biológia, mikrobiológia, zdravovedy, neurovedy, sociológia, filozofia, teológia, archeológia a umenie. Každý rok vydáva vyše 4 300 publikácií o výskume a 260 doktorandov na nej získa titul PhD.