SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

Chladenie potravín transkritickým CO₂

Väčšina vedcov sa zhoduje v tom, že svetová klíma sa mení a spôsobuje to ľudská činnosť.

Spájkované doskové tepelné výmenníky Ultra-pressure od spoločnosti SWEP v akcii

Hoci najväčší dopad má spotreba pevného paliva, používanie chladiacich médií vo vozidlách, klimatizácii a chladiacich zariadeniach v supermarketoch rastie. Únikmi z týchto systémov sa do atmosféry dostávajú látky, ktoré majú obzvlášť veľký dopad na globálne otepľovanie. Jedným z príkladov je hojne používané R404A, ktorého účinok na globálne otepľovanie je 3 900-krát vyšší než efekt kysličníka uhličitého. Zámena syntetických chladiacich médií za kysličník uhličitý teda značne oslabuje dopad na globálne otepľovanie.

Kysličník uhličitý ako chladiace médium predstavuje ďalšiu obrovskú výzvu: treba pri ňom vysoký prevádzkový tlak. Rieši ju nová rada Ultra-pressure od spoločnosti SWEP, čo je bezpečná a úsporná reakcia na globálne otepľovanie v dôsledku používania chladiacich médií. Zákaznícka stránka: www.scmfrigo.com

Problém

Používanie soľanky v potravinových boxoch so strednou teplotou spolu s jednostupňovým chladiacim cyklom kysličníka uhličitého má extra nároky na prevedenie kvôli vysokému tlaku kysličníka uhličitého (asi 100 barov) pri teplote okolitého prostredia. Tieto systémy majú zároveň vysoké nároky na napájanie, preto predstavujú výzvu z dvoch pohľadov: vytvoriť komponenty, ktoré zvládnu veľmi vysoký tlak, a zároveň spustiť systémy s vyššou účinnosťou.

Riešenie

Kľúčom k riešeniu sú nové spájkované doskové tepelné výmenníky Ultra-pressure od spoločnosti SWEP. Majú posilnené oceľové rámy, čo umožňuje zvyšovať tlak, ktorý si poradí s vysokým prevádzkovým tlakom potrebným pre kysličník uhličitý. Štádium rekuperácie tepla ďalej znižuje náklady dodávaním teplej vody do vykurovacieho systému predajne.

Nasávací plynový tepelný výmenník (SGHX) zvyšuje kapacitu jednotky a zároveň chráni kompresory pred kvapôčkami kvapaliny.

Výsledkom je vhodne tvarovaná a účinná jednotka na chladenie potravín. Chladiace médium je kysličník uhličitý, ktorý škodí životnému prostrediu menej než staršie zmesi HFC, ako je R404A. Okrem toho sa ťarcha chladiaceho média znižuje použitím soľanky.

Opis systému

Účelom jednotky je dodávať glykol vychladený na -8 °C do regálov predajní napríklad s mliečnymi výrobkami. Soľanka sa chladí odparovaním CO v BPHE od spoločnosti SWEP schválenom na prevádzku pri 45 baroch [1]. Glykol sa čerpá do regálov v predajni, kde chladí jednotlivé produkty. Potom sa pri teplote -4 °C vracia do odparníka, chce sa znovu ochladí. Odparený CO sa zohreje na vysokú teplotu v SGHX [2], a kvapalný CO vchádzajúci do odparníka sa podchladí. SGHX je B12H-U od spoločnosti SWEP zosilnený oceľovým rámom a schválený na prevádzku pri 65 baroch. Tri paralelné kompresory [3] zvyšujú tlak superzahriateho CO na pribl. 90 barov predtým, ako sa dostane do rekuperačného tepelného výmenníka.

V štádiu rekuperácie tepla [4], čo je B16DW-U od firmy SWEP schválené na prevádzku pri 140 baroch, sa plynný CO ochladí, pričom voda sa zohreje na pribl. 60 °C. Tá sa dá použiť na vykurovanie predajne alebo pridružených priestorov. CO sa ďalej schladí na pribl. 20 °C vo vonkajšom vzduchom chladenom plynovom chladiči [5]. Tlak sa následne zredukuje na pribl. 50 barov v zbernej nádrži [6]. Kvapalný CO sa posunie do SGHX a cyklus sa uzavrie.