SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

Pomoc pri lepšom riadení Montpelieru

Zo systému diaľkového kúrenia hlavného mesta Vermontu sa za pomoci BPHE od firmy SWEP stal obrovský úspech.

Kvôli svojim menej než 8 000 obyvateľom je hlavné mesto amerického Vermontu, Montpelier, najmenšie hlavné mesto v celých USA. Napriek svojmu štatútu malo vždy skvelé nápady v oblasti mestských služieb obyvateľom. Jedným z najvýznamnejších za posledné roky bolo rozhodnutie jeho poslancov vytvoriť a zaviesť systém diaľkového kúrenia, ktorý by sa využíval na vykurovanie a chladenie množstva obchodných a vládnych budov v rušnom centre mesta.

V roku 2010, po dokončení realizačnej štúdie, ktorú viedli Montpelier a štát Vermont, dostalo mesto grant vo výške 8 miliónov $, určený na vybudovanie teplárne známej ako prevádzka Combined Heat and Power (CHP) v centre mesta spolu so sieťou podzemného potrubia, ktoré bude rozvádzať teplo na vykurovanie a chladenie budov napojených na systém diaľkového kúrenia.

Montpelierských poslancov na nápade diaľkové kúrenia zaujalo to, že pri ňom nebude treba v každej budove udržiavať osobitné bojlery, pece, chladiace zariadenia ani klimatizácie. Okrem toho sa po extrahovaní horúcej vody, pary alebo vychladenej vody použitej na vykurovanie alebo chladenie budovy zvyšková voda odvedie späť do CHP, kde sa znovu zohreje alebo schladí. Výsledkom je 100 % účinný vykurovací/chladiaci systém, pričom budovy s vlastnými systémami na pevné palivo sú často o 80 % menej účinné, čo vedie k nižšej návratnosti investícií a horšiemu spravovaniu nákladov na prevádzku.

Hľadanie dokonalého riešenia

Po stanovení termínu vybudovania systému na rok 2013 a určení prvých budov, ktoré sa pripoja na systém diaľkového kúrenia: dvoch kostolov, školy, poisťovne, priestorov mestskej polície a hasičov, kancelárie šerifa Washingtonského okresu a súdu, bolo ďalším krokom vybavenie systému. Medzi hlavné súčasti patrili tepelné výmenníky, ktoré by pomáhali zhromažďovať odpadovú tepelnú energiu a dostať ju späť do CHP.

Práve táto požiadavka zaujala Jaka Goldberga, výkonného viceprezidenta divízie vykurovania, vetrania a klimatizácie pre newyorskú spoločnosť Diversified Heat Transfer (DHT), Inc., Towaco. DHT je od roku 1982 strojárskou a výrobnou spoločnosťou, ktorá sa venuje navrhovaniu a výrobe zariadení a systémov na prenos tepla.

„Zistili sme, že štát Vermont sa v Montpelieri chystá montovať systém diaľkového kúrenia, preto sme sa s nimi spojili a nadviazali spoluprácu,“ opisuje Goldberg. „Bol to nový projekt, nová prevádzka, ktorá potrebovala privádzať horúcu vodu do podnikateľských a komunitných budov so spojovacími tepelnými výmenníkmi, ktoré by prenášali a využívali teplo v budovách.“

Cez spoločnosť DHT, ktorá už dlho distribuuje spájkované doskové tepelné výmenníky (BPHE) od firmy SWEP North America, Duluth, GA, sa Goldberg dozvedel, že ich BPHE sú ideálnym riešením diaľkového kúrenia pre Montpelier. BPHE firmy SWEP spĺňali všetky prevádzkové požiadavky vďaka tomu, že ich konštrukcia umožňuje blízky styk médií s rozličnou teplotou, nakoľko ich delia iba dosky s kanálikmi, ktoré umožňujú veľmi účinný prenos tepla z jedného média do druhého.

BPHE firmy SWEP konkrétne optimalizujú výkon tepelného výmenníka vďaka svojej kompaktnej veľkosti, vysokej energetickej účinnosti, prevádzke bez presakovania, nízkym nákladom, schopnosti samočistenia a možnosti upraviť ich na mieru pre potreby konkrétneho použitia. V skratke, v rozličných častiach systému diaľkové kúrenia Montpelieru a v rámci rozličných montážnych konfigurácií sa využíva všetkých 7 modelov s kapacitou od 39,6 g/m (150 l/min) do 684,6 g/m (2 598 l/min) a celkovo 100 BPHE od SWEPu.

                                

„Vďaka spolupráci s našimi technikmi a regionálnym zástupcom pre Nové Anglicko, R. L. Stonom, sa nám vždy podarilo obstarať všetko, čo potrebovali,“ dodal Goldberg. „Každá budova mala iné požiadavky od objemu prietoku cez teplotu vody po tlak, a široká škála produktov spoločnosti SWEP uľahčila navrhovanie všetkého tak, ako bolo treba.“

Za takmer tri roky od spustenia montpelierského systému diaľkové kúrenia jeho výkon splnil alebo prekonal všetky našej očakávania, a to isto platí pre BPHE spoločnosti SWEP.

„Je to jedno z klišé: žiadne správy sú dobré správy,“ ukončil Goldberg. „So žiadnym z dodaných 100 BPHE sme nemali jediný problém a do ďalších budov zaradených do systému tiež dávame BPHE od SWEPu.“

Záver
Montpelier založili v roku 1787 a je jedným z najstarších hlavných miest v USA, čo mu však nebráni byť jedným z najprogresívnejších. Vytvorenie nového mestského systému diaľkové kúrenia je len jedným z najnovších dôkazov, a zdá sa, že ide o rozhodnutie, ktoré sa vyplatilo aj do budúcnosti.

„Práve kombinácia našich technických znalostí a vysokej kvality produktovej línie BPHE od firny SWEP nám skutočne pomohla dosiahnuť všetko, čo sme si pri tomto projekte stanovili,“ uzatvára Goldberg.