SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

Práca v spoločnosti SWEP

Pracovné podmienky spoločnosti SWEP sú prispôsobené švédskej kultúre a hodnotám, ktoré sú pre nás mantrou. Naším prvým pilierom a hodnotou je rešpekt a úcta k ľuďom, čo presadzujeme v správani sa nielen voči našim zamestnancom, ale aj zákazníkom a dodávateľom. Rovnaký prístup a dodržiavanie hodnôt očakávame v každodennom správaní všetkých, ktorých máme "pod strechou". Sociálne orientované benefity sú zárukou príjemného pracovného prostredia a ľudského prístupu.

Spoločnosť SWEP aktívne podporuje zamestnancov formou školení, neustáleho vzdelávania a možností reagovať na nové pozície, čím dochádza k ďalšiemu rozvoju odborne zdatných a skúsených pracovníkov s medzinárodným rozhľadom. Zamestnanci spoločnosti SWEP sú neustále informovaní o jej vízii a cieľoch.

O tom, aké to je byť vo SWEPe...

Zamestnancami spoločnosti SWEP sú vyštudovaní technici a ekonómovia, absolventi vysokých škôl a postgraduálneho štúdia, osoby z rôznych krajín a kultúr, analytici a praktikanti. Stretnete sa z rozsiahlou škálou profesií, ktorá tvorí základ otvoreného, kreatívneho a často unikátneho pracovného prostredia.

Ste pripravení na prevzatie osobnej zodpovednosti? Dokážete prevziať zodpovednosť aj za niečo, čo ste nikdy predtým nerobili? Chcete usmerniť a zvoliť si smer svojho osobného rozvoja? V tom prípade sa spolu s nami vydajte na dlhú a zaujímavú cestu, pretože príležitosti vo SWEPe sú neobmedzené. Stačí si prečítať vyjadrenia niektorých ľudí, ktorí vo SWEPe pracujú:

  Sumer Evans

V októbri 2002 som začala popri štúdiu na obchodnej a ekonomickej škole Mercer University Stetson (Atlanta, Georgia) pracovať v kancelárii odbytu v spoločnosti SWEP North America. Mala to byť len dočasná práca, kým ukončím štúdium na vysokej škole. Avšak, po získaní bakalárskeho diplomu z obchodu a podnikania, som dostala príležitosť presťahovať sa do Švédska a pracovať v našej centrále v Landskrone. Vo Švédsku som pracovala 2 roky ako zákaznícka podpora pre strategických kľúčových zákazníkov.

Počas práce vo Švédsku som dostala ďalšiu vynikajúcu ponuku, pozíciu marketingovej podpory v našej kancelárii vo Veľkej Británii, spolu s príležitosťou sa nakoniec dostať do oblasti odbytu. Túto ponuku som prijala a do roka som prevzala funkciu regionálneho manažéra pre oblasť UK North, kde som bola zodpovedná za udržiavanie existujúcich účtov, podporu rastu odbytu a vyhľadávanie nových zákazníkov. Vďaka tejto technickejšej funkcii som získala ďalšie cenné vedomosti.

Z práce v obidvoch prostrediach HUB a teraz v sídle spoločností som získala veľa informácií a skúseností, ktoré mi pomohli pochopiť spoločnosť SWEP z rôznych hľadísk. Od stanovenia cien zákazníkovi a prijatia ich objednávky, dodržiavania výroby, ich objednávky, až po odoslanie výrobku a doručenie do miesta koncového zákazníka. Táto úroveň zapojenia sa môže byť občas časovo náročná a únavná, ale taktiež pre mňa veľmi nobohacujúca. Chcem, aby boli naši zákazníci šťastní a úplne spokojní s úrovňou služieb, ktoré dostanú od spoločnosti SWEP, takže sa vždy snažím, aby sa tak stalo!

V septembri 2012 som bola premiestnená späť do kancelárie SWEP North America, aby som prevzala novú pozíciu manažéra distribučného kanála/veľkoobchod, kde budem zodpovedná za rastúci segment dílerov a veľkoobchodníkov tu v Severnej Amerike. Bude to výzva, ale je to výzva, na ktorú sa teším. Som veľmi poctená, že mi spoločnosť SWEP zverila túto úlohu. V októbri 2012 oslávim 10. výročie v spoločnosti SWEP. Musím uznať, že bolo nádherné rásť ako osoba a zamestnanec v rámci takej spoločnosti, akou je SWEP. Som vďačná za každú vynikajúcu príležitosť, ktorú som mohla využiť a veľmi sa teším na našu spoločnú budúcnosť.

   ​​Tobias Persson

Počas môjho magisterského štúdia na BIT v odbore prírodných vied so zameraním sa na počítačové vedy som vo voľnom čase pracoval na niekoľkých projektoch pre spoločnosť SWEP. Úlohy, ktoré som dostával, sa stávali čoraz zaujímavejšími, a tak som po svojich promóciách v roku 2001 prijal prácu webového dizajnéra/systémového projektanta v oddelení komunikácie s trhom.

Po určitom čase mi bola zverená väčšia zodpovednosť a začal som pracovať na systémovej integrácii s obchodnými systémami a na všeobecnom vývoji. Následne som sa stal softvérovým vývojárom v oddelení softvérovej architektúry. Tu som pokračoval vo svojej práci a získaval nové poznatky o systémoch spoločnosti SWEP a o vývoji softvéru všeobecne.

S rastom spoločnosti SWEP sa zväčšoval aj rozsah mne zverených úloh a využil som príležitosť prijať väčšiu výzvu. Stal som sa manažérom v našom oddelení softvérovej architektúry. SWEP je spoločnosťou orientovanou na vedomosti, a preto z jej strany stále pociťujem podporu v podobe neustáleho vzdelávania, školení a osobného rozvoja. Je to jedna z vecí, ktoré robia spoločnosť SWEP vynikajúcou spoločnosťou. Tu si môžete sami aktívne vytvárať vašu budúcnosť, ak máte záujem.