SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

Správa o udržateľnosti 2020

Landskrona, 22 April 2021

Správa o udržateľnosti SWEP 2020

Obrovské zníženie odpadu, CO2e a emisií z dopravy a súčasné udržiavanie bezpečnosti a zameranie sa na našich zákazníkov 

Spoločnosť SWEP vydala svoju správu o udržateľnosti pre rok 2020. Našou najvyššou prioritou bola starostlivosť a dosiahnutie duševnej pohody personálu, pričom spoločnosť SWEP dokázala počas tohto bezprecedentného roku aj podporovať udržateľný rozvoj na viacerých frontoch a vynikla v niekoľkých oblastiach.

  • Zníženie odpadu zahŕňa 24%-né zníženie v závode v Košiciach.
  • Nepretržitý klesajúci trend na ceste znižovania uhlíkovej stopy – zníženie emisií CO2e o 12% v absolútnych číslach.
  • Zníženie emisií z dopravy na jednotku výroby o 17 %.
  • Nové postupy auditov, iniciatívy v oblasti náboru a rôznorodé pracovné semináre ako súčasť našej snahy o rodovú rovnosť.
  • Povinné školenia a dohody o dodržiavaní zákonov pre zástupcov tretích strán a distribútorov s cieľom zabezpečiť etické správanie.
  • Komplexná reakcia na COVID-19.

Zameranie sa na ľudí a podnikanie
Spoločnosť SWEP konala rýchlo a rozhodne s cieľom ochrániť personál a ich rodiny pred vírusom COVID-19. Výsledkom bola komplexná a navyše flexibilná reakcia, vrátane dodržiavania bezpečnej vzdialenosti, práce z domu, ochranných prostriedkov a iniciatív v rámci hygieny všade, kde to bolo potrebné. Aj v týchto mimoriadne náročných okolnostiach bola spoločnosť SWEP vytrvalá pri získavaní riešení na efektívny a udržateľný prenos tepla a pomoci zákazníkom pri riešení ich problémov.

Kľúč udržateľnosti k vízii a zmyslu spoločnosti SWEP
V spoločnosti SWEP je hlboko zakorenené zlepšovanie a vytváranie väčších hodnôt z menšieho množstva energie, materiálov a priestoru. Celkovým najambicióznejším plánom spoločnosti SWEP v oblasti udržateľnosti je uhlíková neutralita do roku 2030 a tento cieľ je neoddeliteľnou súčasťou jej stratégie rozvoja a rastu. V roku 2020 sme videli niekoľko dôležitých krokov k dosahovaniu tohto cieľa. Príkladom sú zelenšia logistika a možnosti dodávania a inovatívne spôsoby šetrenia energie a poskytovanie odpadového tepla komunite prostredníctvom projektu ectogrid™.

Robíme to odlišne na lokálnej aj globálnej úrovni
Správa obsahuje najlepšie praktické príklady z piatich závodov a hlavných trhov spoločnosti SWEP, ktoré sú v súlade s cieľmi udržateľného rozvoja OSN (SDG), v ktorých sa spoločnosť SWEP zameriava na prínos k nim.

„Bol je jedinečný rok s jedinečnými problémami a som hrdá na to, akým spôsobom sme sa prispôsobili a vytrvali bez ohrozenia našich zásad v oblasti udržateľnosti. Snaha o produkciu energie bez fosílnych palív sa zrýchľuje, a to ponúka spoločnosti SWEP príležitosti prispieť k čistejšej planéte. Okrem toho, že naše riešenia energeticky efektívneho prenosu tepla pomáhajú zákazníkom, našli sme invenčné spôsoby, ako znížiť našu vlastnú uhlíkovú stopu,“ hovorí Ulrika Nordqvist, prezidentka spoločnosti SWEP.

Odkaz na správu o udržateľnosti spoločnosti SWEP

Kontakt pre ďalšie informácie

Lisa Skarp
Market Communication Manager – SWEP International
Phone: +46 705 57 23 21
Email: lisa.skarp@swep.net