SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

B17

B17 je prirodzenou voľbou pri systémoch s požiadavkami na tlak a vysokými nárokmi na CO2, ktoré sa dotýkajú hranice 140 barov. B17 je optimalizovaný pre tepelné čerpadlá s veľkou kapacitou (do 60 kW ako chladič plynu a do 40 kW ako výparník). Kompaktný a zároveň ľahký B17 je ideálnym riešením pre systémy s reťazovým chladením (supermarkety, preprava chladených produktov, obnova tepla, ohrievače), tepelné čerpadlá (výparníky a plynové chladiče) a mobilné klimatizácie (interné tepelné výmenníky).