SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

B400

B400 je uprednostňovaným tepelným výmenníkom pre náročné systémy pokiaľ ide o prevádzkový tlak alebo cyklovanie kapacity, kde sa vyžaduje vysoká tepelná výkonnosť. Pokrýva kapacitný rozsah, ktorý prekračuje 500 kW ako kondenzátor, a prietok vody viac ako 80 m³/h (365 gpm). Typickými systémami sú chladiarenské systémy v supermarketoch so stupňovitým ovládaním, ktoré zahŕňajú CO2, spracovanie plynu, tepelné čerpadlá s prírodným chladiacim médiom, výroba energie a vysokotlakové technologické postupy.