SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

DB650

DB650 je veľmi účinný, všestranný kondenzátor „true dual“, ktorý je prirodzenou voľbu pre chladiče a systémy tepelných čerpadiel. Jeho výhodou je schopnosť podať plný výkon pri plnom i čiastočnom zaťažení. Je optimalizovaný na mimoriadny výkon chladiacimi médiami. Výrobok je schválený na tlak až do 49 barov (710 psi), preto sa dá použiť s väčšinou súčasných vysokotlakových chladiacich médií, čo umožňuje využitie celého obalu kompresora zákazníkom. Všestranné vysokotlakové výrobky spoločnosti SWEP umožňujú účinnú tepelnú výmenu v systémoch, ktoré spájajú nízky prietok a vysoký tlak.