SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

DV700

Všestranný DV700 má chladiace okruhy True Dual určené pre flexibilné chladiče a tepelné čerpadlá. Naša patentovaná technológia AsyMatrix® sa stará o plný výkon pri plnom i polovičnom zaťažení s nízkym poklesom tlaku vody/roztoku. DV700 má distribučné zariadenie vhodné pre všetky relevantné chladiace médiá. Spolu s DP700 ponúka plný kapacitný rozsah pre uvedené systémy.