SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

Organizácia

Materská spoločnosť SWEP sa nachádza v meste Landskrona vo Švédsku, kde sa súčasne nachádzajú aj všetky rozhodujúce oddelenia, napr. financie a administratíva, vý​skum a vývoj a ľudské zdroje. Národné organizačné jednotky spoločnosti SWEP, t. j. zastúpenia s miestnymi predajcami, technikmi a adminis​tratívou nájdete vo viac než 20 krajinách.

Tím vedenia spoločnosti SWEPpozostáva z členov vo výkonných funkciách na celom svete:

President
Ulrika Nordqvist
Landskrona, Sweden

CFO & Vice President F & A
Scott Howard
Landskrona, Sweden

General Manager EMEA
Europe, Middle East, Africa
Katarina Andersson
Landskrona, Sweden

General Manager Americas
Jared Lovelle
Tulsa, United States

General Manager APAC
Asia, Pacific
Ong Chin Shuan
Suzhou, China

Sales Director
Sören Friis-Hansen
Landskrona, Sweden

HR Director
Ann Elg Kjellberg
Landskrona, Sweden

Research & Development Director
Fabienne Bourquenoud Moret
Landskrona, Sweden