Organizácia

Materská spoločnosť SWEP sa nachádza v meste Landskrona vo Švédsku, kde sa súčasne nachádzajú aj všetky rozhodujúce oddelenia, napr. financie a administratíva, vý​skum a vývoj a ľudské zdroje. Národné organizačné jednotky spoločnosti SWEP, t. j. zastúpenia s miestnymi predajcami, technikmi a adminis​tratívou nájdete vo viac než 20 krajinách.

Tím vedenia spoločnosti SWEPpozostáva z členov vo výkonných funkciách na celom svete:

SWEP Executive Management team:

President
Ulrika Nordqvist
Landskrona, Sweden

CFO & VP Finance
Annika Lövgren
Landskrona, Sweden

General Manager BU EMEA
Fredrik Paulsson
Landskrona, Sweden

General Manager BU APAC
Ong Chin Shuan
Suzhou, China

General Manager BU Americas
Jared Lovelle
Tulsa, United States

VP Marketing and R&D
Fabienne Bourquenoud Moret
Landskrona, Sweden

VP Business Process Excellence
Nelly Axelsson
Landskrona, Sweden

VP Human Resources & Communications
Ann Elg Kjellberg
Landskrona, Sweden

VP Digital Solutions
Andreas Ericsson
Landskrona, Sweden