SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

Udržateľnosť

Neustále sa snažíme o udržateľnejšiu budúcnosť

Neexistuje žiadna planéta B a aj keby existovala, nie je žiadny dôvod nestarať sa o túto. My v spoločnosti SWEP už desaťročia vyzývame seba a ostatných, aby využívali energiu a zdroje efektívnejšie. Je povzbudivé vidieť, že táto cesta je stále jasnejšia a neexistujú žiadne iné alternatívy.

Na prvom mieste je starostlivosť o našich zamestnancov. Pretože všetko sa deje práve vďaka ľuďom. Keď sme v bezpečí a zdraví, pracujeme spoločne na inovovaní a vývoji lepších riešení, ktoré znížia našu uhlíkovú stopu a pokračujeme v budovaní posilňujúcej kultúry, motivujúceho pracoviska a čistejšieho a energeticky efektívnejšieho sveta.
V naše správe o udržateľnosti si môžete prečítať viac o našom cieli a úspechoch v roku 2020.

Správa je v angličtine.
Stiahnite si svoju kópiu a prečítajte si ju tu.