Udržateľnosť

Neustále sa snažíme o udržateľnejšiu budúcnosť

Neexistuje žiadna planéta B a aj keby existovala, nie je žiadny dôvod nestarať sa o túto. My v spoločnosti SWEP už desaťročia vyzývame seba a ostatných, aby využívali energiu a zdroje efektívnejšie. Je povzbudivé vidieť, že táto cesta je stále jasnejšia a neexistujú žiadne iné alternatívy.

Na prvom mieste je starostlivosť o našich zamestnancov. Pretože všetko sa deje práve vďaka ľuďom. Keď sme v bezpečí a zdraví, pracujeme spoločne na inovovaní a vývoji lepších riešení, ktoré znížia našu uhlíkovú stopu a pokračujeme v budovaní posilňujúcej kultúry, motivujúceho pracoviska a čistejšieho a energeticky efektívnejšieho sveta.

Oglejte si, kako Swepov novi center za raziskave in razvoj razvija energetsko učinkovite rešitve za prenos toplote z nizko vsebnostjo ogljika.


V naše správe o udržateľnosti si môžete prečítať viac o našom cieli a úspechoch v roku 2020.

Správa je v angličtine.
Stiahnite si svoju kópiu a prečítajte si ju tu.