Support legs

We offer support legs for most of our brazed plate heat exchanger models to facilitate easy installation.

Stud bolt mounted support legs

For larger brazed plate heat exchanger models SWEP offer support legs that are mounted on stud bolts.

Stud bolt mounted support legs  

Schematic sketch

Size 35/35T 120T/200T/ 220/ 320  250AS  427  439  633  649
A (mm)  320  386  433  383  285  206  206
B (mm)  271  271  271  270  319  400  400
C (mm)  179  179  178  150  110  76  76

 

Stud bolt free support legs

For medium sized brazed plate heat exchanger models SWEP offer support legs that are mounted directly against the heat exchanger and does not require stud bolts.

Stud bolt free support legs  Stud bolt mounted

Size 10T/10TS/12/16/25T/26/28/80/
80AS/80S/85/85AS/85S/86  
16DW/18  
NoP 20-80 80-160 20-80  80-140 
Quantity 
A (mm)  225  225  225  225 
B (mm)  122  122  124  124 
C (mm)  125  125  124  124 
F (mm)  80  160  80 160 

Product Sheet - Support Leg without Stud Bolts

Začiatok sťahovania môže trvať 1 minútu
V produktovom liste sa nachádza príklad tlaku nášho najobľúbenejšieho modelu uvedeného v päte listu.
V prípade iných tlakových rozsahov kontaktujte našu zákaznícku podporu.