SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

B120T

B120T bol vyvinutý špeciálne s ohľadom na náročné vykurovacie a priemyselné systémy, zvyčajne pre prostredie "voda - voda" a olejové chladiče. Prispel k rýchlemu prechodu z tradičných skladaných tepelných výmenníkov a riešení "plášť - potrubie" k spájkovaným doskovým výmenníkom. Našiel široké uplatnenie ako kondenzátor v klimatizačných systémoch a chladení.