B185

Dopyt po prírodných chladiacich médiách ako je CO2 stále stúpa. B185 je prirodzenou voľbou pri systémoch s požiadavkami na tlak a vysokými nárokmi na CO2, ktoré sa dotýkajú hranice 140 barov. B185 je optimalizovaný na kapacity s vysokým tepelným zaťažením (do 350 kW ako napríklad chladič plynu). Kompaktný a zároveň ľahký B185 je vhodným pre systémy s reťazovým chladením (hypermarkety, supermarkety, obnova tepla) a tepelné čerpadlá (výparníky, plynové chladiče).