B220

B220 je kompaktný, ale vysoko účinný spájkovaný doskový xvýmenník tepla, ktorý ponúka vysokú účinnosť prenosu tepla pri nízkych nákladoch. Jednou z hlavných aplikácií je vysoko účinný ohrev úžitkovej vody, ale môže sa používať aj v iných jednofázových aplikáciách, ako napríklad chladenie, priestorové vykurovanie a rekuperáciu. Vďaka jeho dvojstupňovitosti sa môže tepelná dĺžka líšiť a je možné získať  výrobok si špičkovými vlastnosťami pre každú aplikáciu.