SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

B221

Výrobky SWEP All-Stainless™ boli vyvinuté pre systémy, ktoré si vyžadujú komponenty zo 100 % nehrdzavejúcej ocele. Môžu sa používať s kvapalinami, ktoré sú korozívne pre meď, ako napríklad čpavok a bioplyn, alebo na citlivé aplikácie, pri ktorých je nutné zamedziť kontaminácii meďou a niklom, ako napríklad olej, deionizovaná voda a farmaceutické aplikácie. Jedinečná technika spracovania SWEP umožňuje vznik kompaktného výrobku s minimálnou spotrebou materiálu vo vzťahu k jeho mechanickej pevnosti. Tento výrobok je súčasťou sortimentu SWEP pre väčšie objemy dostupné s rôznymi tvarmi dosiek a vyhovuje mnohým aplikáciám, pričom spĺňa požiadavky na vysoký výkon prenosu tepla, ako aj požiadavky na nízky pokles tlaku.