B221

Výrobky SWEP All-Stainless™ boli vyvinuté pre systémy, ktoré si vyžadujú komponenty zo 100 % nehrdzavejúcej ocele. Môžu sa používať s kvapalinami, ktoré sú korozívne pre meď, ako napríklad čpavok a bioplyn, alebo na citlivé aplikácie, pri ktorých je nutné zamedziť kontaminácii meďou a niklom, ako napríklad olej, deionizovaná voda a farmaceutické aplikácie. Jedinečná technika spracovania SWEP umožňuje vznik kompaktného výrobku s minimálnou spotrebou materiálu vo vzťahu k jeho mechanickej pevnosti. Tento výrobok je súčasťou sortimentu SWEP pre väčšie objemy dostupné s rôznymi tvarmi dosiek a vyhovuje mnohým aplikáciám, pričom spĺňa požiadavky na vysoký výkon prenosu tepla, ako aj požiadavky na nízky pokles tlaku.