B285

Dopyt po prírodných chladiacich médiách, ako je napr. CO2, stále stúpa. S požiadavkami na tlak pre transkritické aplikácie CO2 dosahujúce 140 barov je B285H prirodzenou voľbou. B285H je optimalizovaný pre vysoké tepelné kapacity (do 550 kW, ako napríklad chladič plynu, s prietokom nad 50 m3/h). B285 je kompaktný a ľahký a je vhodný pre aplikácie chladiaceho reťazca, ako sú hypermarkety, supermarkety a rekuperácia tepla. Je vhodný aj pre rôzne aplikácie tepelných čerpadiel.