B30

B30 je asymetrický tepelný výmenník s krížovým prietokom. Je obzvlášť vhodný do systémov "plyn do vody" a na odvedenie prítokov z hlavných tokov. 2½″ potrubie zvládne prietok vody do 58 m³/h (255 gpm). Možno ho použiť ako tepelný výmenník sacieho plynu v chladičoch do 350 kW, ako doplnkový chladič vzduchového kompresora do 175 kW a ako chladič motora pri motoroch nad 1 MW. B30 sme vytvorili na to, aby ponúkal robustnosť nadradenú bežným modelom spájkovaných doskových tepelných výmenníkov, a to pri statickom aj cyklickom zaťažení.