SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

B30

B30 je asymetrický tepelný výmenník s krížovým prietokom. Je obzvlášť vhodný do systémov "plyn do vody" a na odvedenie prítokov z hlavných tokov. 2½″ potrubie zvládne prietok vody do 58 m³/h (255 gpm). Možno ho použiť ako tepelný výmenník sacieho plynu v chladičoch do 350 kW, ako doplnkový chladič vzduchového kompresora do 175 kW a ako chladič motora pri motoroch nad 1 MW. B30 sme vytvorili na to, aby ponúkal robustnosť nadradenú bežným modelom spájkovaných doskových tepelných výmenníkov, a to pri statickom aj cyklickom zaťažení.