B35TDW

B35TDW sa využíva napríklad v ohrievačoch teplej úžitkovej vody, v elektrických transformátoroch na chladenie oleja, chladiacich a mraziacich zariadeniach ako dochladzovač a pri tepelnej rekuperácii vo vzduchových kompresoroch. Technológia Double Wall spoločnosti SWEP bráni zmiešavaniu kvapalín a umožnuje spozorovať každé interné presakovanie – čo sú dôležité faktory pri systémoch, kde je obzvlášť dôležitá bezpečnosť.