B4T

Dopyt po prírodných chladiacich médiách ako je CO2 rastie aj v malých prevádzkach. B4TU je prirodzenou voľbou pri systémoch s požiadavkami na tlak a vysokými nárokmi na CO2, ktoré sa dotýkajú hranice 140 barov. B4TU je optimalizovaný na kapacity s nízkym tepelným zaťažením (do 30 kW ako napríklad chladič plynu). Jeho kompaktné a ľahké prevedenie možno využiť v systémoch s reťazovým chladením (kondenzátor vo vodnej slučke, ekonomizér a kondenzátor v kondenzačných jednotkách, rekuperácia tepla) a pri tepelných čerpadlách (výparníky, chladiče plynu, SGHE).