SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

B633

B633 je spájkovaný doskový tepelný výmenník s vysokou prietokovou kapacitou vhodný pre rozličné náročné systémy, ako sú kondenzátory a výparníky v elektrárňach, olejové chladiče motorov, kondenzátory pár, rekuperácia tepla v chladičoch alebo pre špecifické systémy mestského vykurovania. Pri vysokej teplote a tlaku má produkt vlastnosti podobné doskovým výmenníkom, no bez opotrebovania súčastí. Až 95 % materiálu spájkovaného výmenníka sa využíva na prenos tepla v porovnaní s ostatnými technológiami, ktoré využívajú omnoho viac materiálu na oporné prvky, plášť alebo rámy. Čerpáme z úspor v spotrebe energie, náhradných dielov, priestoru, prevozu a montáže.