SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

B649

B649 sa ideálne hodí na mestské vykurovanie a chladiace siete, HVAC a priemyselné projekty, ktoré si vyžadujú účinné kompaktné spájkované doskové tepelné výmenníky s presnou teplotou pri vysokom prevádzkovom tlaku. Veľký jednofázový B649 ponúka výkon doskového výmenníka, no bez opotrebovania. V porovnaní s ostatnými technológiami, ktoré využívajú veľa materiálu na oporné prvky, rámy, atď., sa väčšina materiálu (95 %) spájkovaného doskového tepelného výmenníka využíva na prenos tepla. Tento výmenník šetrí peniaze za náhradné diely, priestor, spotrebu energie, prepravu a montáž.