SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

B80AS

B80AS stavia na úspešnej platforme 80 a rozširuje ju o výhody našej patentovanej technológie AsyMatrix® s cieľom ponúkať vyšší tepelný výkon a nižší pokles tlaku. B80AS má rovnaké fyzické parametre ako súčasný B80, vďaka čomu ho možno zabudovať ako vylepšenie do aktuálnych systémov. Cieľové využitie B80AS je v systémoch tepelných čerpadiel a chladičov, a pri prenosovom chladení alebo ohreve olejom.