B85S - All Stainless

Výrobky SWEP All-Stainless™ boli vyvinuté pre systémy, ktoré si vyžadujú komponenty zo 100 % nehrdzavejúcej ocele, a pre vysokoteplotné aplikácie. Môžu sa používať s kvapalinami, ktoré sú korozívne pre meď, ako napríklad čpavok a bioplyn, alebo na citlivé aplikácie, pri ktorých je nutné zamedziť kontaminácii meďou a niklom, ako napríklad olej, deionizovaná voda a farmaceutické aplikácie. Jedinečná technika spracovania SWEP umožňuje vznik kompaktného výrobku s minimálnou spotrebou materiálu vo vzťahu k jeho mechanickej pevnosti.

B85S je veľmi účinný tepelný výmenník s vyšším tepelným výkonom než iné porovnateľné produkty. B85S je ideálnou voľbou pre vysokovýkonné kondenzátory a ďalšie aplikácie s náročnými požiadavkami na prenos tepla. Vďaka veľkým otvorom si poradí s veľkým objemom. Menšia hĺbka lisovania v porovnaní s predchádzajúcimi generáciami robí z B85S kompaktnejší produkt s vyšším výkonom.