SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

B85S - All Stainless

Výrobky SWEP All-Stainless™ boli vyvinuté pre systémy, ktoré si vyžadujú komponenty zo 100 % nehrdzavejúcej ocele, a pre vysokoteplotné aplikácie. Môžu sa používať s kvapalinami, ktoré sú korozívne pre meď, ako napríklad čpavok a bioplyn, alebo na citlivé aplikácie, pri ktorých je nutné zamedziť kontaminácii meďou a niklom, ako napríklad olej, deionizovaná voda a farmaceutické aplikácie. Jedinečná technika spracovania SWEP umožňuje vznik kompaktného výrobku s minimálnou spotrebou materiálu vo vzťahu k jeho mechanickej pevnosti.

B85S je veľmi účinný tepelný výmenník s vyšším tepelným výkonom než iné porovnateľné produkty. B85S je ideálnou voľbou pre vysokovýkonné kondenzátory a ďalšie aplikácie s náročnými požiadavkami na prenos tepla. Vďaka veľkým otvorom si poradí s veľkým objemom. Menšia hĺbka lisovania v porovnaní s predchádzajúcimi generáciami robí z B85S kompaktnejší produkt s vyšším výkonom.