SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

P120T

P120T je výparník optimalizovaný na vysoký výkon. Vďaka kombinácii kompaktnosti a špeciálne vytvoreného vzoru kanálov v doskách je tepelný výmenník vysoko účinný a má značnú termálnu dĺžku. P120T je ideálnou voľbou pre chladiče, tepelné čerpadlá a ohrievače.