QA80

Výparník QA80 je vhodný na použitie v systémoch tepelných čerpadiel, ktoré využívajú chladiace médiá. Do výparníka je plne zabudovaný vstrekovací systém, čo eliminuje dodatočné montážne úkony. QA80 sa dá použiť so všetkými komerčne dostupnými systémovými komponentmi a využíva najmodernejšiu a najúčinnejšiu konštrukciu na trhu. K dispozícii je široká škála veľkostí dosiek.