SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

QA80

Výparník QA80 je vhodný na použitie v systémoch tepelných čerpadiel, ktoré využívajú chladiace médiá. Do výparníka je plne zabudovaný vstrekovací systém, čo eliminuje dodatočné montážne úkony. QA80 sa dá použiť so všetkými komerčne dostupnými systémovými komponentmi a využíva najmodernejšiu a najúčinnejšiu konštrukciu na trhu. K dispozícii je široká škála veľkostí dosiek.