SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

S400T

S400T je súčasťou nášho radu účinných výparníkov. Veľmi účinne funguje pri vysokej kapacite a vytvára možnosti pre kompaktné riešenia pri náročných chladiacich systémoch.