SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

V26

V26 vychádza z vysoko účinného kondenzátora B26 s našou technológiou AsyMatrix®. Systém distribúcie chladiaceho média s V-krúžkom je prispôsobený pre obojsmerné tepelné čerpadlá a čerpadlá "vzduch do vody" a stará sa o optimálny výkon vo funkcii výparníka pri spätnom chode. Distribučný systém nemá vplyv na funkčnosť ani výkon počas kondenzovania.