SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

V35T

V35T bol vyvinutý ako ideálny veľkokapacitný ohrievač pre vzduchom chladené chladiče, aj ako všestranný výparník pre cirkulujúce chladiče s vysokými tepelnými prístupmi. Vďaka rôznym typom dostupných dosiek ľahko dosiahne dobrú tepelnú zhodu tam, kde iné technológie tepelných výmenníkov tradične ponúkali lepšie riešenie. V35T je vhodný najmä ako ohrievač pre klimatizácie a lodné chladenie a výparník pre spracovateľský priemysel, napríklad pri tvarovaní plastov vstrekovaním.