SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

V65

Účinný a silný V65 bol špeciálne vytvorený pre náročné vysoko kapacitné chladiace systémy, predovšetkým pre moderné systémy chladenia a odparovania.