SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

VH400T

Náš výparník VH400T je optimalizovaný na vysoký výkon účinnými chladiacimi médiami, a jeho jedinečné objemové vlastnosti si na dosiahnutie požadovaného výkonu vyžadujú špeciálne navrhnutý rozvádzací systém.