SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

CO₂

Náš celý rad CO2 je optimalizovaný pre ekologicky šetrné systémy a poskytuje úspory energie, spoľahlivosť a menšie stopy.

Naše produktové rady fungujú v rámci týchto špecifických tried:

U trieda

  • Pre aplikácie fungujúce až do 140 barov pri teplote 135 °C.
  • Vhodné pre použitie ako plynový chladič, výparník, ekonomizér a olejový chladič v transkritických aplikáciách CO2.
  • Výrobky: B16DW, B17 a B9

Trieda D

  • Pre aplikácie fungujúce pri 60 baroch a teplote do 100 °C.
  • Vhodné pre použitie ako výparník, kondenzátor alebo plynový výmenník tepla a pre kaskádové operácie.
  • Výrobky: 12H a 25H

Trieda E

  • Pre podkritické aplikácie fungujúce pri 56 baroch a teplote do 100 °C.
  • Vhodné pre použitie ako výparník alebo kondenzátor a pre kaskádové operácie.
  • Výrobky: 120TH a 400H