CO₂

Náš celý rad CO2 je optimalizovaný pre ekologicky šetrné systémy a poskytuje úspory energie, spoľahlivosť a menšie stopy.

Naše produktové rady fungujú v rámci týchto špecifických tried:

U trieda

  • Pre aplikácie fungujúce až do 140 barov pri teplote 135 °C.
  • Vhodné pre použitie ako plynový chladič, výparník, ekonomizér a olejový chladič v transkritických aplikáciách CO2.
  • Výrobky: B16DW, B17 a B9

Trieda D

  • Pre aplikácie fungujúce pri 60 baroch a teplote do 100 °C.
  • Vhodné pre použitie ako výparník, kondenzátor alebo plynový výmenník tepla a pre kaskádové operácie.
  • Výrobky: 12H a 25H

Trieda E

  • Pre podkritické aplikácie fungujúce pri 56 baroch a teplote do 100 °C.
  • Vhodné pre použitie ako výparník alebo kondenzátor a pre kaskádové operácie.
  • Výrobky: 120TH a 400H

 

Pozrite si produkty