Kondenzátory

Kondenzátor je podstatným komponentom v chladiacich systémoch. Keď sa použije jednotka BPHE spoločnosti SWEP ako kondenzátor, prijíma chladiaci plyn z kompresora.

Teplo prenesené z chladiva do okruhu vody sa môže následne využiť na vykurovanie domácností alebo horúcej úžitkovej vody. Teplo sa prenáša cez chladenie plynu, kondenzáciu a podchladenie kvapalného chladiva a konštrukcia jednotky BPHE spoločnosti SWEP umožňuje efektívny prenos tepla vo všetkých troch oblastiach prenosu tepla. Rozdiel teplôt medzi vstupom a výstupom kondenzátora sa tým plne využite pomocou zvýšenia teploty vody, aby sa dosiahla alebo dokonca aj prekročila kondenzačná teplota. 

 


Minimálny rozdiel teplôt medzi chladivom a sekundárnou tekutinou v protiprúdovom kondenzátore, sa vo všeobecnosti vyskytuje na začiatku kondenzačného procesu, bod (b).
Toto je obzvlášť citlivé v kondenzátore tepelného čerpadla, pretože teplotný rozdiel medzi kondenzačnou teplotou a výstupnou teplotou sekundárnej kvapaliny (teplotný rozsah) je veľmi malý.
Znížením teplotného rozsahu prehnaným spôsobom predstavuje nebezpečenstvo nestabilnej a čiastočnej kondenzácii. Výkon kondenzátora jednotiek BPHE spoločnosti SWEP bol testovaný a overený ohľadne tesných teplotných rozdielov k nule, alebo dokonca záporným hodnotám medzi kondenzačnou teplotou a teplotou výstupnej vody.

Chladenie

Tepelné čerpadlá môžu byť vybavené chladičom prehriatej pary na plné využitie plynu o vysokej teplote (65-90 °C) z kompresora. Ide o jednofázový prenos tepla, s teplotou chladiaceho plynu klesajúceho obvykle o 20-50K. Nabitím akumulátora vody tepelným čerpadlom sa môže vyrobiť voda s vysokou teplotou so zvýšenou prevádzkovou COP.

Podchladenie

Chladivo obvykle opúšťa kondenzátor pri teplote o niečo nižšej ako je teplota nasýtenia. Toto podchladenie predstavuje asi 2-5 % celkového odvodu tepla a je potrebné, aby sa predišlo vzplanutiu plynu pred poistným ventilom.

Špecializovaný dochladzovač môže ďalej znížiť teplotu kondenzátu, s niekoľkými výhodami. Zvýšenie podchladenia znižuje množstvo vzplanutia plynu pred poistným ventilom. Toto zvyšuje efekt chladenia, pretože na odparovanie bude k dispozícii viac kvapalného chladiva. Zlepšenie výkonnosti systému, COP, je o 0,5-2% na stupeň podchladenia, v závislosti od typu chladiva a prevádzkových podmienok.
Spoločnosť SWEP ponúka rôzne kompaktné a cenovo efektívne modely dochladzovačov v závislosti od systémových požiadaviek.

 

Pozrite si produkty