SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

Kondenzátory

Kondenzátor je podstatným komponentom v chladiacich systémoch. Keď sa použije jednotka BPHE spoločnosti SWEP ako kondenzátor, prijíma chladiaci plyn z kompresora.

Teplo prenesené z chladiva do okruhu vody sa môže následne využiť na vykurovanie domácností alebo horúcej úžitkovej vody. Teplo sa prenáša cez chladenie plynu, kondenzáciu a podchladenie kvapalného chladiva a konštrukcia jednotky BPHE spoločnosti SWEP umožňuje efektívny prenos tepla vo všetkých troch oblastiach prenosu tepla. Rozdiel teplôt medzi vstupom a výstupom kondenzátora sa tým plne využite pomocou zvýšenia teploty vody, aby sa dosiahla alebo dokonca aj prekročila kondenzačná teplota. 

 


Minimálny rozdiel teplôt medzi chladivom a sekundárnou tekutinou v protiprúdovom kondenzátore, sa vo všeobecnosti vyskytuje na začiatku kondenzačného procesu, bod (b).
Toto je obzvlášť citlivé v kondenzátore tepelného čerpadla, pretože teplotný rozdiel medzi kondenzačnou teplotou a výstupnou teplotou sekundárnej kvapaliny (teplotný rozsah) je veľmi malý.
Znížením teplotného rozsahu prehnaným spôsobom predstavuje nebezpečenstvo nestabilnej a čiastočnej kondenzácii. Výkon kondenzátora jednotiek BPHE spoločnosti SWEP bol testovaný a overený ohľadne tesných teplotných rozdielov k nule, alebo dokonca záporným hodnotám medzi kondenzačnou teplotou a teplotou výstupnej vody.

Chladenie

Tepelné čerpadlá môžu byť vybavené chladičom prehriatej pary na plné využitie plynu o vysokej teplote (65-90 °C) z kompresora. Ide o jednofázový prenos tepla, s teplotou chladiaceho plynu klesajúceho obvykle o 20-50K. Nabitím akumulátora vody tepelným čerpadlom sa môže vyrobiť voda s vysokou teplotou so zvýšenou prevádzkovou COP.

Podchladenie

Chladivo obvykle opúšťa kondenzátor pri teplote o niečo nižšej ako je teplota nasýtenia. Toto podchladenie predstavuje asi 2-5 % celkového odvodu tepla a je potrebné, aby sa predišlo vzplanutiu plynu pred poistným ventilom.

Špecializovaný dochladzovač môže ďalej znížiť teplotu kondenzátu, s niekoľkými výhodami. Zvýšenie podchladenia znižuje množstvo vzplanutia plynu pred poistným ventilom. Toto zvyšuje efekt chladenia, pretože na odparovanie bude k dispozícii viac kvapalného chladiva. Zlepšenie výkonnosti systému, COP, je o 0,5-2% na stupeň podchladenia, v závislosti od typu chladiva a prevádzkových podmienok.
Spoločnosť SWEP ponúka rôzne kompaktné a cenovo efektívne modely dochladzovačov v závislosti od systémových požiadaviek.

 

Pozrite si produkty