SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

Ekonomizéry

Ekonomizér je typ dochladzovača, kedy sa časť chladiva, bežne 10-20 %, vyparuje pri vyššej teplote vyparovania než v hlavnom výparníku, pričom podstatne podchladí zvyšné chladivo.

Funkcia ekonomizéra vyžaduje kompresor s portom pre ekonomizér pre respiráciu na úrovni medzitlaku, ako napr. vstrekovacie modely COPELAND ZH Vapor.

Ekonomizér prispieva do systému dvomi výhodami:

  1. COP systému sa zlepší vďaka zvýšenému podchladeniu z jednotky ekonomizéra,
  2. port ekonomizéra zabezpečuje počas kompresie efektívne chladenie kompresora.

Tieto dva faktory zvyšujú kapacitu kompresora asi o 10 %, pričom pre kompresor ponúkajú široký rozsah.
Prevádzkovanie tepelného čerpadla s kompresorom s väčším rozsahom má za následok vyššie sezónne COP, pretože tepelné čerpadlo môže fungovať bez dodatočnej sily a aj pri veľmi nízkej okolitej teplote.

Recommended economizers with COPELAND vapor injection models

Ekonomizéry R410A   Spájkovacie prípo   
      Vstrekovanie pary  Kvapalina 
      Vstup Výstup Vstup Výstup
Kompresor BPHE NoP F3 F1 F2 F4
ZHI08K1P B8T 10 6.5 12.8 12.8 12.8
ZHI11K1P B8T 10 6.5 12.8 12.8 12.8
ZHI14K1P B8T 10 6.5 12.8 12.8 12.8
ZHI18K1P B8T 14 6.5 12.8 12.8 12.8
ZHI26K1P B8T 14 6.5 12.8 12.8 12.8
ZHI31K1P B8T 20 9.65 16 12.8 12.8
ZHI35K1P B8T 20 9.65 16 12.8 12.8
ZHI39K1P B8T 20 9.65 16 12.8 12.8
Ekonomizéry R407C Spájkovacie prípo 
      Vstrekovanie pary Kvapalina 
      Vstup Výstup Vstup Výstup
Kompresor BPHE NoP F3 F1 F2 F4
ZH09KVE B8T 10 6.5 12.8 12.8 12.8
ZH13KVE B8T 10 6.5 12.8 12.8 12.8
ZH18KVE B8T 14 6.5 12.8 12.8 12.8
ZH24KVE B8T 14 6.5 12.8 12.8 12.8
ZH33KVE B8T 20 6.5 12.8 12.8 12.8
ZH40KVE B8T 20 6.5 12.8 12.8 12.8
ZH48KVE B16 20 12.8 22U 12.8 12.8