SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

Výparníky

Výparník je jedným zo základných komponentov v chladiacich systémov. Keď sa použije jednotka BPHE spoločnosti SWEP ako výparník, sekundárny plyn alebo kvapalina sa ochladia, pretože teplo odvádzajú do chladiva.

Výparník je jedným zo základných komponentov v chladiacich systémov. Keď sa použije jednotka BPHE spoločnosti SWEP ako výparník, sekundárny plyn alebo kvapalina sa ochladia, pretože teplo odvádzajú do chladiva. Chladivo vrie a je pretransformované do plynu, pričom absorbuje viacej energie. Výparník spoločnosti SWEP poskytuje dobré, stabilné vrenie s malými tepelnými rozdielmi medzi chladivom a sekundárnou kvapalinou. Nízky teplotný rozdiel znamená, že je možná vyššia teplota vyparovania, čo zodpovedá vyššiemu tlaku. Znížením rozdielu v tlaku medzi nízkotlakovou stranou (výparník) a vysokotlakovou stranou (kondenzátor) sa zníži používaná energia v kompresore. Vyšší tlak vyparovania zvýši aj hustotu chladiaceho plynu. Pre každú dobu bude preto kompresor prenášať cez systém viac chladiva. Nižšia spotreba energie a vyšší chladiaci výkon zvýši celkovú účinnosť systému (COP).

K procesu odparovania dochádza vo väčšine v oblasti prenosu tepla výparníka. I keď k prehriatiu dochádza len pri 5 % celkovej spotreby tepla, proces ohrievania plynu zvyčajne trvá 10-25 % celkového povrchu tepelného výmenníka.

 


Obrázok napravo zobrazuje vplyv prehriatia vo výparníku.
Pri prevádzke s malým prehriatím (a) je k dispozícii aktívnejší povrch na odparovanie chladiva. Výsledkom je vyššia teplota odparovania a COP.

Ak je namiesto toho výparník nestály, potrebné je väčšie prehriatie (c), ktoré má za následok nižšiu odparovaciu teplotu a COP.

Výparníky spoločnosti SWEP uľahčujú stabilnú a efektívnu prevádzku až po veľmi nízke prietoky chladiva, a to vďaka našim patentovaným distribučným systémom. Distribučné zariadenie zavádza pokles tlaku na vstupe chladiva, ktoré zabezpečuje turbulencie vyššieho prietoku a rovnomenne distribuovaný prietok nad doskami.

 

Pozrite si produkty