Výparníky

Výparník je jedným zo základných komponentov v chladiacich systémov. Keď sa použije jednotka BPHE spoločnosti SWEP ako výparník, sekundárny plyn alebo kvapalina sa ochladia, pretože teplo odvádzajú do chladiva.

Výparník je jedným zo základných komponentov v chladiacich systémov. Keď sa použije jednotka BPHE spoločnosti SWEP ako výparník, sekundárny plyn alebo kvapalina sa ochladia, pretože teplo odvádzajú do chladiva. Chladivo vrie a je pretransformované do plynu, pričom absorbuje viacej energie. Výparník spoločnosti SWEP poskytuje dobré, stabilné vrenie s malými tepelnými rozdielmi medzi chladivom a sekundárnou kvapalinou. Nízky teplotný rozdiel znamená, že je možná vyššia teplota vyparovania, čo zodpovedá vyššiemu tlaku. Znížením rozdielu v tlaku medzi nízkotlakovou stranou (výparník) a vysokotlakovou stranou (kondenzátor) sa zníži používaná energia v kompresore. Vyšší tlak vyparovania zvýši aj hustotu chladiaceho plynu. Pre každú dobu bude preto kompresor prenášať cez systém viac chladiva. Nižšia spotreba energie a vyšší chladiaci výkon zvýši celkovú účinnosť systému (COP).

K procesu odparovania dochádza vo väčšine v oblasti prenosu tepla výparníka. I keď k prehriatiu dochádza len pri 5 % celkovej spotreby tepla, proces ohrievania plynu zvyčajne trvá 10-25 % celkového povrchu tepelného výmenníka.

 


Obrázok napravo zobrazuje vplyv prehriatia vo výparníku.
Pri prevádzke s malým prehriatím (a) je k dispozícii aktívnejší povrch na odparovanie chladiva. Výsledkom je vyššia teplota odparovania a COP.

Ak je namiesto toho výparník nestály, potrebné je väčšie prehriatie (c), ktoré má za následok nižšiu odparovaciu teplotu a COP.

Výparníky spoločnosti SWEP uľahčujú stabilnú a efektívnu prevádzku až po veľmi nízke prietoky chladiva, a to vďaka našim patentovaným distribučným systémom. Distribučné zariadenie zavádza pokles tlaku na vstupe chladiva, ktoré zabezpečuje turbulencie vyššieho prietoku a rovnomenne distribuovaný prietok nad doskami.

 

Pozrite si produkty