SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

Kvalita

Výrobkom spoločnosti SWEP je daná dlhá životnosť vďaka vizuálnej kontrole a overovaní povlaku adhézie, mechanickej únave, puknutiu, ťažnej sily a krútiacej sily.

Spoločnosť SWEP má certifikáty ISO 14001 a 9001, ktoré zaručujú prvotriednu kvalitu za všetkých okolností, kdekoľvek na svete, bez ohľadu na to, kde sa nachádzate.


Oddanosť spoločnosti SWEP kvalite sa prejavuje v rozsiahlom zozname nezávislých kvalifikačných orgánov, s ktorými spolupracujeme ohľadne našich výrobkov.

ISO certifikáty

Spoločnosť SWEP má certifikáty ISO 9001 a ISO 14001.
ISO 9001 je medzinárodne uznávaná obchodná norma pre manažérstvo kvality.

ISO 14001 je medzinárodne uznávaná obchodná norma pre manažérstvo životného prostredia. Predpisuje kontroly pre tie činnosti, ktoré majú vplyv na životné prostredie. Patrí k nim používanie prírodných zdrojov, manipulácia a spracovanie obchodov a spotreba energie.

Vonkajšie schválenie

Všetky naše výrobky sa dodávajú s plnou sledovateľnosťou a overenou funkčnosťou. Jednotku BPHE spoločnosti SWEP schvaľuje popredná nezávislá tretia strana medzinárodných orgánov:

  • Kanada: Canadian Standard Association (CSA)
  • Japonsko: The High Pressure Gas Safety Institute of Japan (KHK)
  • USA: Underwriters Laboratories (UL)
  • Európa: Pressure Equipment Directive (PED)


Spoločnosť SWEP takisto zabezpečuje schválenia návrhov od nasledovných nezávislých orgánov:

Spojené kráľovstvo: Lloyds Register
Nórsko: Det Norske Veritas (DNV)
USA: American Bureau of Shipping (ABS)
Taliansko: Registro Italiano Navale (RINA)
Francúzsko: Bureau Veritas
Nemecko: Germanicher Lloyd
Japonsko: Nippon Kaiji Kyokai, Class NK