SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

SSP - Výpočtový softvér

SSP je naša jedinečná aplikácia vyvinutá pre pokročilé výpočty výmenníkov tepla. Dokáže vykonávať jednofázové, kondenzačné, výparníkové a kaskádové výpočty aj dvojstupňové aplikácie. Stačí zadať vstupné údaje a aplikácia SSP okamžite predstaví koncepciu produktu, ktorá optimálnym spôsobom rieši Vaše potreby.

Aplikácia bola vyvinutá pre náročné výpočty a svojim intuitívnym používateľským rozhraním predstavuje efektívny nástroj pre technikov na celom svete. Je dostupná v mnohých jazykoch a je založená na našich rozsiahlych  znalostiach z oblasti technológie výmenníkov tepla. 

SSP je k dispozícii v dvoch verziách: SSP G8 a SSP Online.

SSP G8 je plnohodnotná samostatná verzia, ktorú si môžete nainštalovať do svojho počítača.

SSP Online je odľahčená webová verzia, ktorá využíva internetový prehliadač Internet Explorer, Firefox alebo Chrome. Je k dispozícii nepretržite, vždy v aktuálnej verzii a umožňuje tiež ukladať výpočty do online úložiska. Nevyžaduje žiadnu inštaláciu a vďaka zabezpečenému prístupu poskytuje jednoduché, pohodlné a bezpečné riešenie. 

SSP G8 – Inštalácia priamo do vášho PC

Ak pracujete v sieti s obmedzenými možnosťami, môžete si aplikáciu stiahnuť aj do svojho počítača, a potom ju nainštalovať podľa nasledujúcich  pokynov pre registráciu.

SSP Online – Prihlásenie a práca online

Pomoc SSP