SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

Pomoc SSP


Ak máte problémy pri sťahovaní, inštalácii alebo so spustením SSP G8 nasledujte tieto pokyny. Odporúčame vám požiadať o pomoc vašu podporu IT.

Aktualizujte si systém

Najprv sa návštevou lokality Microsoft Update uistite, že máte aktuálny systém Windows: http://windowsupdate.microsoft.com/

Uistite sa, že máte nainštalovanú verziu .NET Framework 4.6.2. Po inštalácii váš systém reštartujte.

Inštalácia

Väčšina problémov s inštaláciou sa týka nastavenia siete a bezpečnostných nastavení. Skontrolujte si nasledovné podmienky vo vašom systéme a firemnej sieti:

- Servery Intranet, PROXY a ISA musia umožňovať implicitným používateľským povereniam Windows pripojenie k Internetu.

- každý PROXY, ISA, Firewall, Anti-Virus/Spam softvér a zásady siete musia umožniť spustenie SSP a komunikáciu prostredníctvom nasledovných adries,

- HTTP/HTTPS porty 80 a 443,
- žiadosti SOAP a Web Service.

Všetky nižšie uvedené URL a všetky podadresy.
- http://campaign.swep.net - http://campaign.swep.net - http://ssp.swep.net/
- http://www.swep.net/

Inštalácia vášho Windows a užívateľský účet musia byť správne nastavené a musia umožniť inštaláciu softvéru podľa štandardného nastavenia užívateľského konta Microsoft.

Registrácia

Pri vykonávaní registrácie SSP G8 musíte byť pripojení k Internetu. Musíte sa taktiež uistiť, že môžete prijímať e-maily od @swep.net a že tieto e-maily nie sú žiadnym spôsobom zablokované.

 

Nedodržanie ktoréhokoľvek z vyššie uvedeného môže mať za následok nefunkčnú inštaláciu SSP G8.

Každé tu uvedené riešenie vykonávate na vlastné riziko. Najlepšie je, ak požiadate o pomoc vašu podporu IT.