Pomoc SSP


Ak máte problémy pri sťahovaní, inštalácii alebo so spustením SSP G8 nasledujte tieto pokyny. Odporúčame vám požiadať o pomoc vašu podporu IT.

Aktualizujte si systém

Najprv sa návštevou lokality Microsoft Update uistite, že máte aktuálny systém Windows: http://windowsupdate.microsoft.com/

Uistite sa, že máte nainštalovanú verziu .NET Framework 4.6.2. Po inštalácii váš systém reštartujte.

Inštalácia

Väčšina problémov s inštaláciou sa týka nastavenia siete a bezpečnostných nastavení. Skontrolujte si nasledovné podmienky vo vašom systéme a firemnej sieti:

- Servery Intranet, PROXY a ISA musia umožňovať implicitným používateľským povereniam Windows pripojenie k Internetu.

- každý PROXY, ISA, Firewall, Anti-Virus/Spam softvér a zásady siete musia umožniť spustenie SSP a komunikáciu prostredníctvom nasledovných adries,

- HTTP/HTTPS porty 80 a 443,
- žiadosti SOAP a Web Service.

Všetky nižšie uvedené URL a všetky podadresy.
- http://campaign.swep.net - http://campaign.swep.net - http://ssp.swep.net/
- http://www.swep.net/

Inštalácia vášho Windows a užívateľský účet musia byť správne nastavené a musia umožniť inštaláciu softvéru podľa štandardného nastavenia užívateľského konta Microsoft.

Registrácia

Pri vykonávaní registrácie SSP G8 musíte byť pripojení k Internetu. Musíte sa taktiež uistiť, že môžete prijímať e-maily od @swep.net a že tieto e-maily nie sú žiadnym spôsobom zablokované.

 

Nedodržanie ktoréhokoľvek z vyššie uvedeného môže mať za následok nefunkčnú inštaláciu SSP G8.

Každé tu uvedené riešenie vykonávate na vlastné riziko. Najlepšie je, ak požiadate o pomoc vašu podporu IT.