SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

BPHE od spoločnosti SWEP sa nevyrovnajú žiadne vysokokapacitné priemyselné chladiace zariadenia

Priemyselné chladiace zariadenia sa dodávajú v rozličných veľkostiach a prevedeniach. Pri vysoko kapacitných chladiacich zariadeniach sa už tradične používajú rúrkové tepelné výmenníky, no BPHE od spoločnosti SWEP to začínajú meniť. Sú výkonné, no malé, a dokonale sa hodia pre väčšinu priemyselných systémov.

Hľadanie najúčinnejšieho riešenia
Nu Vu Conair je globálna firma s vysokými nárokmi, ktorá pravidelne využívať BPHE spoločnosti SWEP ako odparníky v priemyselných chladiacich zariadeniach. Nu Vu Conair je spoločný podnik firmy Nu Vu Conair USA so sídlom v indickom Ahmedabáde, a jeden z najväčších dodávateľov pomocného zariadenia na spracovanie plastov. Spoločnosť vyrába a predáva vyše 450 rozličných produktov, vrátane systémov na sušenie živice, gravimetrických miešadiel, napájačov, dopravníkových systémov, dopravníkových pásov, granulovačov a zariadení na riadenie teploty, vrátane prenosných a centrálnych vodných chladičov. Nu Vu Conair vyrába vzduchom chladené vodné chladiace zariadenia do 100 TR a vodou chladené vodné chladiace zariadenia do 175 TR za použitia kompresorovej technológie Scroll & Screw. Spoločnosť ponúka riešenia pre celé spektrum pomocných zariadení a spracovania plastov a má zastúpenie na celom svete, v rámci ktorého jej zamestnanci pomáhajú firmám riešiť problémy, šetriť energiu, obmedzovať tvorbu odpadu a vo všeobecnosti vyrobiť viac z menšieho množstva. 

„Nu Vu Conair sa rozhodla spolupracovať so spoločnosťou SWEP z viacerých dôvodov,“ vysvetľuje Giriš Kulkarni, miestny riaditeľ pre SWEP India. „Okrem vysoko účinných produktov s najnovšou technológiou sme technickému tímu v Nu Vu Conair schopní ponúknuť technickú a logistickú podporu a náš moderný výpočtový softvér SSP. Medzi kľúčové faktory samozrejme patrí aj cena a termín dodania po tom, ako si Nu Vu Conair vyberie konfiguráciu.“

Široká škála BPHE

Nu Vu Conair má štandardnú škálu modulárnych chladiacich zariadení s rozličnými prevádzkovými parametrami a chladiacimi médiami. SWEP je schopná ponúkať široký rad veľkostí BPHE z rozličnými rozmermi dosiek a rôznymi distribučnými zariadeniami, ktoré sa hodia na viaceré chladiace zariadenia. Vybrali si a štandardizovali viacero jednotiek BPHE, od veľkostí B25T po F400T.

BPHE nahrádzajú rúrkové tepelné výmenníky

Rúrkové tepelné výmenníky sa tradične vnímajú ako jediné tepelné výmenníky, ktoré si dokážu účinne poradiť s problémami ako zlá kvalita vody a rizikom zamrznutia. No BPHE sa s tým v súčasnosti tiež dokážu popasovať, pričom šetria čas a peniaze pri rovnakej životnosti ako rúrkové odparníky. To sú hlavné dôvody, prečo Nu Vu Conair nedávno vymenila tradičné rúrkové tepelné výmenníky za BPHE vhodné pre priemyselné chladiace zariadenia s vyššou kapacitou.

Problém – a riešenie

Vo väčšine prípadov kvapalina, ktorá prúdi cez tepelný výmenník, obsahuje stopy nečistôt, mazadla, chemikálií a organické usadeniny. Môže to viesť k tvorbe usadeniny na vodivom povrchu, čo znižuje tepelnú účinnosť výmenníka a mení vlastnosti poklesu tlaku. Najväčším problémom každého výrobcu chladiacich zariadení je kvalita vody. Spoločnosť Nu Vu Conair verí školeniam. „Pred dokončením a nasadením projektu sme začali vychovávať zákazníkov,“ hovorí Adžaj Šá, technický riaditeľ v Nu Vu Conair. „Zákazníkom odporúčame v chladiacich zariadeniach používať len upravenú vodu a presviedčame ich, že jej dobrá kvalita nezvyšuje len životnosť odparníka, ale aj hlavného spracovacieho mechanizmu, t. j. foriem, razníc či prevodovej skrine. Takisto im odporúčame absolvovať konzultácie o úprave vody.“ Nu Vu Conair odporúča preventívne čistenie na pracovisku (CIP) pri náročnejších podmienkach, napríklad pri systémoch, ktoré používajú horúcu vodu alebo vodu s vysokou koncentráciou čiastočiek. CIP je overený spôsob čistenia vnútorných povrchov uzavretých systémov prepláchnutím chemickým roztokom. Chemikálie rozpustia alebo uvoľnia usadeniny v zariadení bez nutnosti rozobrať BPHE, čím znižujú náklady na údržbu a odstávku. SWEP odporúča firme Nu Vu Conair CIP partnerov v rámci ďalšej pomoci s jednotkami a postupmi CIP.

Problém zamŕzania riešia mechanizmy na jeho riadenie namontované v systéme a teplotné snímače v BPHE. SWEP dodáva jednotky, ktoré majú v odparníkovom prívode prídavné pripojenie, čo slúži na pripevnenie snímača. 

„Je nám cťou mať spoločnosť SWEP ako dodávateľa spájkovaných doskových odparníkov. Vybrali sme si ju ako exkluzívneho partnera BPHE už v roku 2008 vďaka špičkovej kvalite jej výrobkov a vynikajúcemu popredajnému servisu,“ dodáva Adžaj Šá. „Sme veľmi spokojní s výkonom BPHE od SWEPu z pohľadu kapacity tepelnej vodivosti, spoľahlivosti a dlhej životnosti.“