Energetický priemysel

V priemyselnom meradle sa prenos tepla nachádza v centre energetického odvetvia, ktoré našu spoločnosť zásobuje všetkým, od paliva po horúcu vodu vo vodovodných kohútikoch našich kúpeľni a elektrickú energiu v našich zásuvkách. Máme za sebou bohaté skúsenosti so systémami v rámci energetického priemyslu. Náš dosah sa snažíme rozšíriť konvertovaním starších technológií na spájkované doskové výmenníky tepla (BPHE). To, čo nám umožňuje tento hodnotový reťazec, založený na špičkových technológiách, je náš stále sa rozvíjajúci sortiment výrobkov a neustále sa rozširujúca pôsobnosť v mnohých náročných a špecializovaných oblastiach.