SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

Palivové články

Palivové články vyrábajú elektrickú energiu z rôznych typov chemických reakcií, ktoré sú podporované chemickým katalyzátorom. Väčšinou sa jedná o chemickú rekciu vodíka a kyslíka, ktorá vytvára vodu ako vedľajší produkt. Existuje mnoho druhov palivových článkov s prevádzkovou teplotou od 70 °C do 1000 °C.

Aplikácie, ktoré využívajú palivové články, sa bežne vyznačujú dopytom po nízkych a čistých emisiách, nízkej hlučnosti, vysokej účinnosti alebo skladovaní energie na dlhú dobu. Ide napríklad o kozmické lode, pomocné pohonné jednotky na vojenské alebo pojazdné využitie, generáciu decentralizovanej mestskej elektrickej energie, alebo jednoduché špičkové technológie, výrobu zelenej elektriny a vody.

Výrobcov palivových článkov s protónovou výmennou membránou (PEM) už viac ako desať rokov zásobujeme výmenníkmi tepla bez obsahu medi na chladenie výfukov a výfukových plynov. Takisto dodávame spájkované doskové výmenníky tepla v širokom rozsahu kapacít, vhodné pre zariadenia na spracovanie paliva.

Súvisiace produkty