Palivové články

Palivové články vyrábajú elektrickú energiu z rôznych typov chemických reakcií, ktoré sú podporované chemickým katalyzátorom. Väčšinou sa jedná o chemickú rekciu vodíka a kyslíka, ktorá vytvára vodu ako vedľajší produkt. Existuje mnoho druhov palivových článkov s prevádzkovou teplotou od 70 °C do 1000 °C.

Aplikácie, ktoré využívajú palivové články, sa bežne vyznačujú dopytom po nízkych a čistých emisiách, nízkej hlučnosti, vysokej účinnosti alebo skladovaní energie na dlhú dobu. Ide napríklad o kozmické lode, pomocné pohonné jednotky na vojenské alebo pojazdné využitie, generáciu decentralizovanej mestskej elektrickej energie, alebo jednoduché špičkové technológie, výrobu zelenej elektriny a vody.

Výrobcov palivových článkov s protónovou výmennou membránou (PEM) už viac ako desať rokov zásobujeme výmenníkmi tepla bez obsahu medi na chladenie výfukov a výfukových plynov. Takisto dodávame spájkované doskové výmenníky tepla v širokom rozsahu kapacít, vhodné pre zariadenia na spracovanie paliva.